ලේ දන්දීමේ පුණ්‍ය මහෝත්සවය 2013

blood_donation_camp_2013_05

කරුණා සමාධි පදනම සහ බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම, ගොවිජන සංවර්ධන, සුළු වාරිමාර්ග, කර්මාන්ත සහ පරිසර අමාත්‍යංශය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන ලේ දන්දීමේ පුණ්‍ය මහෝත්සවය බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වින.  මෙම අවස්ථාවට මහා සංඝරත්නය, ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සාමාජිකයන් මෙන්ම මැති ඇමතිවරුන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී විය...

Read More

කුවෙට් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් ආධාර

wirudaru_news

කුවෙට්හි ජීවත්වන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගෙන් විරුදරු ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානයට කුවෙටිහි ජීවත්වන ශ්‍රී ලාංකිකයින් විරුදරු ශිෂ්‍යත්ව අරමුදලට දායකත්වය ලබාදෙන ලදී. ඔවුන් විසින් ලබා  දුන් ආධාර මුදල් යුද්ධයේදී මියගිය සහ ආබාධිතවූ විරුවන්ගේ දූදරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය දිරිගැන්වීමේ අටියෙන් ශිෂ්‍යත්ව වශයෙන් ලබාදීම පසුගියදා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේදී කරුණා සමාධි පදනමේ සභාපති නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි...

Read More

ලේ දන්දීමේ පුණ්‍ය මහෝත්සවය – 2012

blood_donation_camp_2012_08

කොළඹ 07 ශ්‍රාවස්ති මන්දිරය තුළ ලේ දන් දීමේ වැඩසටහන 2012 වසරේදී සංවිධානය වූ අතර රණවිරුවන්ට පින් පිණිස මෙය පැවැත්විණි.

Read More

රණවිරු පුණ්‍යානුමෝදනාව 2012

war_heroes_memorial_2012_01

මහරගම නගර මධ්‍ය යේ පැවති රණවිරු පුණ්‍යානුමෝදනා 2012 වැඩසටහන ආරක්ෂක ලේකම් ගොඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විනි. විරුදරු ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය  සාංඝික දානය යෝධ මඤ්ඤොක්කා දන්සැලෙන් මෙම රණවිරු පුණ්‍යානුමෝදනාව සමන්විත වූ අතර මහා සංඝරත්නය,මැති ඇමතිවරුන්, ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය...

Read More

රණවිරු පුණ්‍යානුමෝදනාව 2011

war_heroes_memorial_2011_01
වසරක් පාසා පැවැත්වෙන රණවිරු පුණ්‍යානුමෝදනාව 2011 වසරේදී ආරක්ෂක ලේකම් ගොඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නුගේගොඩ ආනන්ද සමරකෝන් එළිමහන් රංගපීඨයේදී පැවැත්විනි. මෙම අවස්ථාවට මැති ඇමතිවරුන්,ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.

Read More